Điều khoản sử dụng

Cỡ chữ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

Trumthecao.vn

Số: ......../2012/CK-Trumthecao

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

Tp.HCM, ngày  16 tháng  08  năm 2017

 

 

CAM KẾT BẮT BUỘC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE Trumthecao.vn

 Cam kết có hiệu lực từ tháng 03 năm 2012, tất cả thành viên, cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ tại website: Trumthecao.vn (gọi tắt là Trumthecao) bắt buộc phải đọc và cam kết nội dung này khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Trumthecao. Cam kết này có giá trị pháp lý là một văn bản giao kết thương mại giữa Trumthecao và người sử dụng, tất cả thành viên sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Trumthecao được hiểu là mặc định đã ký vào cam kết này và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

I.   CAM KẾT BẮT BUỘC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE Trumthecao.vn

CĂN CỨ:

Việc đăng ký tài khoản và hoạt động kinh doanh trực tuyến cần đảm bảo đúng pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (căn cứ : Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 57/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/06/2006 về thương mại điện tử; Thông tư số 09/2008/TT-BCT do Bộ công thương ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử)
Trumthecao cho phép: đăng ký miễn phí tài khoản tại Trumthecao.vn khi người dùng cam kết cung cấp thông tin đúng quy định.
Trumthecao cho phép mọi cá nhân có nhu cầu mua bán, trao đổi mọi loại hàng hóa, dịch vụ mà Trumthecao cung cấp; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tích hợp thanh toán (các phương thức tích hợp có sẵn của Trumthecao) có thể đăng ký miễn phí và sử dụng tự do mọi công cụ trên website.
Nhu cầu của người muốn sử dụng dịch vụ, hàng hóa do Trumthecao cung cấp và tích hợp các công cụ thanh toán của Trumthecao.
TÔI LÀ:

Cá nhân đăng ký tài khoản Trumthecao để tiến hành bán lại thẻ cào, mã thẻ cào, thẻ game và dịch vụ gia hạn truyền hình trên website.
Cá nhân đăng ký tài khoản Trumthecao để mua các sản phẩm do Trumthecao cung cấp tại webiste Trumthecao.vn, hoặc tham gia các trò chơi giải trí mà Trumthecao cung cấp
Cá nhân hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức sử dụng Trumthecao cho việc tích hợp thanh toán cho hoạt động kinh doanh trực tuyến của cá nhân/tổ chức.

TÔI XIN CAM KẾT ĐÃ HIỂU VÀ THỪA NHẬN NHỮNG ĐIỀU SAU:

Webiste Trumthecao.vn là một website kinh doanh và cung cấp dịch vụ trực tuyến và các giải pháp tích hợp thanh toán trực tuyến.
Website Trumthecao.vn thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Trumthecao là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có đẩy đủ năng lực cung cấp dịch vụ, sản phẩm trực tuyến, ví điện tử.
Khi tôi sử dụng giải pháp tích hợp thanh toán trực tuyến do Trumthecao cung cấp, tôi thừa nhận rằng Trumthecao chỉ cung cấp giải pháp tích hợp thanh toán trung gian mà không có bất cứ liên quan nào về hoạt động kinh doanh, pháp lý với các sản phẩm hoặc/và dịch vụ mà tôi cung cấp cho khách hàng của mình.
Khi tôi sử dụng Trumthecao như một đơn vị mua lại mã thẻ cào, tôi hiểu rằng Trumthecao hoàn toàn không có trách nhiệm nào với bất kỳ thông tin về những mã thẻ mà tôi cung cấp
Khi phát hiện bất kỳ một giao dịch/khoản tiền nào của tôi có dấu hiệu nghi vấn, Trumthecao có quyền từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho tôi mà không cần báo trước hoặc/và xử lý các sai phạm đó bằng hình thức: Hạn chế một vài chức năng, đóng băng một khoản tiền, phong tỏa tài khoản, khóa truy cập tài khoản, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc lập hồ sơ gửi cơ quan công an v.v… tùy theo mức độ cho đến khi làm sáng tỏ, cụ thể trong các trường hợp sau:
Trumthecao hoặc cơ quan điều có được bằng chứng nghi ngờ tôi vi phạm pháp luật, vi phạm luật kinh doanh, lừa đảo hoặc có dấu hiệu lừa đảo trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các dấu hiệu phạm tội khác do pháp luật nước CHXHCN Việt Nam quy định.
Trumthecao có nghi vấn với bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản của tôi có nguồn gốc không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo hoặc phi pháp.
Tôi có hành vi mạo danh Trumthecao để thực hiện các hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phá hoại uy tín Trumthecao.
 

TÔI XIN CAM KẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT NHỮNG ĐIỀU SAU :

 Tôi đã đọc và cam kết tuân theo những quy định mà Trumthecao đặt ra.

Quy Định Về Các Giao Dịch Làm Thay Đổi Số Dư Tài Khoản

Quy Định Về Cung Cấp Thông Tin

Quy Định Về An Toàn Bảo Mật

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các hoạt động kinh doanh, thương mại, sản phẩm, dịch vụ, giao dịch trực tuyến, mã thẻ của mình khi sử dụng giải pháp tích hợp thanh toán/ thu mua thẻ cào của Trumthecao.
Tôi cam kết toàn bộ hoạt động sử dụng dịch vụ, mua bán các sản phẩm, dịch vụ của Trumthecao được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tôi cam kết toàn bộ thông tin đăng ký tài khoản và giao dịch trên Trumthecao là chính xác và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực thông tin mình cung cấp.
Tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với Trumthecao và cơ quan điều tra trong mọi trường hợp xác minh các dấu hiệu lừa đào, vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Với các cam kết trên Tôi đồng ý đăng ký sử dụng dịch vụ của Trumthecao

II. QUY ĐỊNH VỀ CÁC GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI SỐ DƯ TÀI KHOẢN

1. Điều khoản chung

      -    Tài khoản: Được hiểu là tài khoản của khách hàng tại Trumthecao.

      -    Đơn vị tiền tệ trong Trumthecao được quy định là Tcoint

      -    Tỷ giá quy đổi giữa tiền ComĐ (Việt Nam đồng) và  Tcoint là 1:1

      -    Tcoint là đơn vị điểm thưởng trong Trumthecao, không có giá trị quy đổi thành tiền

      -    Các giao dịch nạp tiền, nhận tiền là các giao dịch làm gia tăng số tiền có trong tài khoản của khách hàng tại Trumthecao. Các giao dịch sử dụng tiền và rút tiền là các giao dịch làm giảm trừ số tiền có trong tài khoản của khách hàng tại Trumthecao.

      -    Khoản tiền có trong tài khoản của khách hàng được hiểu là khoản tiền khách hàng ủy nhiệm cho Trumthecao giữ hộ trong thời gian chờ sử dụng hoặc rút ra.

     -    Khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu và hiểu rõ mọi giao dịch trước khi tiến hành thực hiện giao dịch. Trumthecao không chịu trách nhiệm do khách hàng nhầm lẫn trong quá trình thực hiện giao dịch.

2. Chính sách Hoàn/ Hủy/ Đổi Trả

     -    Trumthecao chỉ chấp nhận yêu cầu đơn hàng trong trường hợp chúng tôi chưa giao dịch vụ, mã thẻ cào cho khách hàng. Sau khi chúng tôi giao dịch vụ cho bạn, chúng tôi không chấp nhận mọi yêu cầu hoàn, hủy vì lúc này mã thẻ cào đã bị lộ thông tin bảo mật.

     -     Sau khi thanh toán thành công, chúng tôi chỉ chấp nhận yêu cầu hủy đơn hàng khi Trumthecao chưa thực hiện giao mã thẻ, Top up cho khách hàng. Để hủy dịch vụ, vui lòng gửi email đến admin@Trumthecao.vn để được hỗ trợ hoặc gọi tới số cố định để được nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn. Chúng tôi chỉ chấp nhận yêu cầu hủy đơn hàng qua Email. Trong vòng 01 giờ kể từ khi bạn  thanh toán thành công mà chúng tôi không nhận được bất kỳ Email yêu cầu nào từ phía bạn thì coi như mọi nghĩa vụ của Trumthecao đã hoàn thành . Tất cả những yêu cầu sau thời gian trên sẽ không được xử lý.

3. Giao dịch nạp tiền

a. Thông qua các phương thức nạp tiền mà Trumthecao cung cấp, khách hàng có thể thực hiện giao dịch nạp tiền bất kỳ lúc nào.

b. Mọi giao dịch nạp tiền đều phải ghi rõ lý do nạp tiền trong phần nội dung (nếu có) và thực hiện theo đúng trình tự mà Trumthecao quy định.

c. Giao dịch nạp tiền của khách hàng được thực hiện khi khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Trumthecao cụ thể như sau:

      -    Bán lại mã thẻ cào không sử dụng cho Trumthecao

      -    Mua các sản phẩm/dịch vụ do Trumthecao cung cấp trực tiếp từ website của Trumthecao.

d. Trumthecao không chấp nhận giao dịch nạp tiền trong các trường hợp sau:

      -    Khách hàng sử dụng Trumthecao làm đơn vị trung gian để thanh toán cho sản phẩm, dịch vụ không được cung cấp bởi Trumthecao hoặc không được Trumthecao xác nhận.

      -    Các giao dịch Trumthecao có nghi vấn về việc giả mạo, lợi dụng uy tín Trumthecao hoặc mục đích nạp tiền không phù hợp với khả năng cung cấp mà Trumthecao công bố.

4. Giao dịch nhận tiền

a. Giao dịch nhận tiền vào tài khoản của khách hàng phát sinh sau khi khách hàng có một trong các hoạt động được quy định sau đây:

      -    Nhận tiền từ giao dịch bán lại mã thẻ cào cho Trumthecao

      -    Nhận tiền từ việc  nạp từ thẻ Ngân hàng vào tài khoản Trumthecao

      -    Nhận tiền từ việc chuyển tiền giữa các tài khoản Trumthecao

      -    Sử dụng giải pháp thanh toán trực tuyến do Trumthecao cung cấp cho hoạt động kinh doanh, thương mại các sản phẩm/ dịch vụ của khách hàng.

      -    Trumthecao hoàn trả lại tiền sau khi xử lý các khiếu nại từ phía khách hàng liên quan đến các giao dịch của khách hàng.

b.  Trumthecao có quyền hủy các giao dịch nhận tiền của khách hàng hoặc phong tỏa khoản tiền đã nhận của khách hàng nếu các giao dịch nhận tiền của khách hàng không nằm trong các hoạt động đã quy định ở điều 2a.

c.  Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả lại Trumthecao nếu nhận được khoản tiền không có nguồn gốc, không rõ lý do.

d. Mọi hành vi tự ý làm tăng số tiền có trong tài khoản không qua các hoạt động được quy định tại điều 1 và điều 2 đều bị coi là hành vi xâm nhập, phá hoại hệ thống nhằm chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp và bị truy tố trách nhiệm trước pháp luật.

5. Giao dịch sử dụng tiền

a. Khách hàng toàn quyền sử dụng hoặc rút số tiền có trong tài khoản của mình phát sinh từ các hoạt động nạp tiền và nhận tiền cho việc sử dụng dịch vụ/sản phẩm mà Trumthecao cung cấp.

b. Khách hàng có quyền khiếu nại và được yêu cầu Trumthecao xử lý khiếu nại một cách thỏa đáng nếu các giao dịch sử dụng tiền của khách hàng xảy ra các lỗi như sau:

      -    Số tiền bị trừ trong tài khoản không tương đương với giá thành sản phẩm/dịch vụ mà Trumthecao đã công bố.

      -    Số tiền bị phong tỏa từ lỗi của hệ thống gây ra khiến khách hàng không thể sử dụng.

c. Khách hàng không thể rút khoản tiền đã bán lại thẻ cào cho Trumthecao.

d. Mọi khoản tiền không phát sinh từ các giao dịch nạp tiền và nhận tiền đều không được sử dụng và phải bảo lưu nguyên trạng. Hành vi sử dụng các khoản tiền này bị coi là hành vi chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp.

6. Giao dịch rút tiền

a. Khách hàng có quyền rút số tiền có trong tài khoản của mình bất kỳ lúc nào và thực hiện theo trình tự mà Trumthecao yêu cầu.

b. Trumthecao chỉ chấp nhận yêu cầu rút tiền của khách hàng khi khách hàng thỏa mãn các điều kiện sau:

      -    Khách hàng là chủ sở hữu đích thực của tài khoản mở tại Trumthecao.          

      -    Khoản tiền yêu cầu rút của khách hàng hoàn toàn minh bạch, phát sinh thuần từ các giao dịch quy định tại điều 1, 2, 3 và 4

      -    Khách hàng có đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về tài khoản Ngân hàng được yêu cầu tại quy định cung cấp thông tin của Trumthecao.

      -    Số tiền yêu cầu rút của khách hàng nhỏ hơn số tiền có thể sử dụng trong tài khoản.

c. Trumthecao có trách nhiệm bảo lưu nguyên trạng số tiền còn dư lại trong tài khoản của khách hàng vô thời hạn.

III.  QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Thông tin cá nhân: Khách hàng phải khai báo chính xác tất cả thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại di động, số chứng thực (CMND, Hộ chiếu), địa chỉ.

      -    Để đảm bảo khách hàng có khả năng truy cập vào Trumthecao và các tính năng một cách đầy đủ.

      -    Để đảm bảo khách hàng sẽ nhận được những thông báo liên quan đến tài khoản, giao dịch của mình nhanh chóng và chính xác.

      -    Để giải quyết thuận tiện và nhanh chóng nhất các khiếu nại phát sinh trong quá trình giao dịch tại Trumthecao

      -    Để đáp ứng một trong các điều kiện khi khách hàng yêu cầu rút tiền từ tài khoản.           

2.Thông tin tài khoản: Khách hàng cần khai báo chính xác tất cả thông tin liên quan đến tài khoản Ngân hàng bao gồm Số tài khoản Ngân hàng, Chủ tài khoản và Tên Ngân hàng mở tài khoản

      -    Để đảm bảo khách hàng được nhận tiền vào chính xác tài khoản mong muốn.

      -    Để đảm bảo mọi giao dịch tài chính thành công và minh bạch.

      -    Để sử dụng các tính năng thanh toán nâng cao của Trumthecao

3. Trách nhiệm của Trumthecao

a. Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của khách hàng.

b. Không bán, trao đổi thông tin của khách hàng cho bên thứ ba trừ trường hợp theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

c. Có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho khách hàng các thông tin, tài liệu cần thiết để sử dụng Trumthecao          

d. Có thể khóa, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của khách hàng với các dịch vụ của Trumthecao

e. Phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi xảy ra khiếu nại, tố cáo với các hành vi lừa đảo về tài chính, các hành vi vi phạm pháp luật.

f. Thông báo đầy đủ cho khách hàng khi có những hành vi tác động, thay đổi, cập nhật, quá hạn liên quan đến thông tin của khách hàng.

4. Trách nhiệm của khách hàng:

a. Khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân và tài khoản.

b. Cập nhật thường xuyên khi có thay đổi về những thông tin trên.

c. Bảo mật tối đa thông tin cá nhân của mình, không nên trao đổi, cho mượn tài khoản tại Trumthecao

d. Báo ngay cho Trumthecao khi bị mất, thất lạc, lộ tài khoản cá nhân.

e. Phối hợp với Trumthecao và cơ quan chức năng khi xảy ra tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tài khoản.

f. Tuân thủ các quy định về an toàn và bảo mật.

g.  Khi thực hiện một lệnh giao dịch trên hệ thống Trumthecao, khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu rõ giao dịch, Trumthecao không chịu trách nhiệm do những nhầm lẫn của khách hàng.

IV. QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

1. Bảo mật thông tin chuyển tiền.

      -    Không cung cấp các thông tin chuyển tiền như tên tài khoản, tên ngân hàng thực hiện chuyển tiền, thời gian chuyển tiền, số tiền chuyển cho bất cứ ai ngoài Trumthecao.

      -    Trumthecao sẽ không giải quyết khiếu nại khi khách hàng làm lộ thông tin chuyển tiền tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng tiến hành giao dịch mạo danh.

2. Bảo mật thông tin tài khoản trên hệ thống Trumthecao.

      -    Khách hàng thực hiện bảo mật thông tin tài khoản của mình trên hệ thống Trumthecao, không tiết lộ thông tin user - tên đăng nhập - tên hiển thị - pass 1 cho người khác sử dụng chung.

      -    Khách hàng cần sử dụng hình thức bảo vệ tài khoản bằng email do Trumthecao cung cấp..

4. Tự đảm bảo an toàn.

a. Nên sử dụng máy tính cá nhân của bạn để đăng nhập vào hệ thống.

b. Nên thường xuyên sử dụng các chương trình tìm và diệt virus.

c. Kiểm tra ngay những thông tin giao dịch, tài khoản mà Trumthecao gửi cho bạn qua email hoặc SMS.

d. Không nên cho mượn, trao đổi tài khoản, mật khẩu.

e. Kiểm tra các thông tin về dịch vụ, hàng hóa, địa chỉ chính xác trước khi chuyển tiền hoặc chuyển hàng.

5. Những hành vi vi phạm quy định bảo mật của hệ thống

a. Cố tình giả mạo địa chỉ IP, giả mạo thông tin người dùng khi đăng nhập vào Trumthecao

b. Cố tình thực hiện các hành vi spam tin nhắn, email liên tiếp qua các dịch vụ của Trumthecao

c. Mọi hành vi truy xuất trái phép, tấn công vào hệ thống Trumthecao

d. Mọi hành vi vi phạm quy định trên đều bị từ chối sử dụng hệ thống Trumthecao và chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu có.

Trân trọng!                                        (Chính sách này sẽ được bổ sung và cập nhật liên tục)

BQT  Trumthecao                                                Điều khoản được cập nhật ngày 16/08/2017

8/10 2488 bài đánh giá
messenger icon