Chính sách bảo mật thông tin

Cỡ chữ

 

CAM KẾT BẮT BUỘC VỚI NGƯỜI DÙNG KHI ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN LÊN WEBSITE Trumthecao.vn
 
( Khi đồng ý đăng ký thông tin người dùng hoặc  sử dụng bất ký một dịch vụ nào trên  Trumthecao.vn là bạn mặc định đã thực hiện một giao kết với Trumthecao.vn với  các điều khoản dưới đây . Trumthecao.vn được toàn quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản trong giao kết này )
 
1.Thu thập thông tin cá nhân.
 
Thu thập thông tin cá nhân được xem là yếu tố cần thiết và bắt buộc khi bạn tham gia đăng ký, sử dụng dịch vụ của Trumthecao.vn. Điều này giúp cho bạn tránh khỏi những rủi ro, những hành vi gian lận, lừa đảo và giúp chúng tôi thu thập, hỗ trợ được bạn khi có tranh chấp, khiếu nại xảy ra.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào trong trường hợp bạn giả mạo, cung cấp sai lệch, không chính xác, không đầy đủ hoặc chưa được cập nhật mới nhất các thông tin được yêu cầu cung cấp.
Chính vì vậy, khi đăng ký và sử dụng Trumthecao.vn bạn phải  cam kết cung cấp, cập nhật đầy đủ và chính xác những thông tin sau:
     a. Thông tin nhân thân & liên hệ (đối với tổ chức & cá nhân) như: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, giấy tờ hợp pháp (như CMTND, GPKD) v.v…
     b. Thông tin ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng, số thẻ Tín dụng… mà bạn liên kết đến tài khoản Trumthecao.vn dành cho việc nạp, rút tiền.
 
Ngoài ra chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ bên thứ 3 như ngân hàng, các tổ chức tín dụng & dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng trong một số trường hợp nếu cần.
Khi bạn truy cập vào trang web của Trumthecao.vn, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng v.v… cho mục đích bảo mật & an toàn giao dịch.
 
2. Thay đổi thông tin.
 
Bạn là người duy nhất được truy cập vào tài khoản Trumthecao.vn của bạn. Khi muốn cập nhật, xóa bỏ hay sửa đổi các thông tin cá nhân, bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình và thao tác trên web www.Trumthecao.vn. Chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.
 
3. Trumthecao.vn sử dụng Cookie 
 
Khi bạn truy cập website, Trumthecao.vn gửi một cookie vào máy tính của bạn. Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào.
 
Trumthecao.vn mã hóa các tập tin cookie để chỉ chúng tôi có thể giải thích những thông tin được lưu trữ trong chúng. Bạn được tự do để từ chối cookie, nếu có giấy phép của trình duyệt, nhưng làm như vậy có thể can thiệp vào việc bạn sử dụng website. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn hoặc thiết bị truy cập khác để giảm thiểu rủi ro và cho các mục đích công tác phòng chống gian lận.
 
4. Lưu trữ & Bảo vệ thông tin
 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn bới nhiều giải pháp và công nghệ chuẩn hàng đầu. Trumthecao.vn lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, và chúng tôi bảo vệ nó bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.
 
     a. Sử dụng Rapid (SSL) và mã hóa dữ liệu truyền tải trên Internet về hệ thống máy chủ của Trumthecao.vn được tổ chức bảo mật uy tín VeriSign cấp chứng chỉ.
     b. Hệ thống tường lửa (Firewall) nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép cũng như tấn công từ bên ngoài.
     c. Mật khẩu cấp 2 hoặc sử dụng một lần (OTP) được gửi khi có giao dịch phát sinh.
Chúng tôi cho phép truy cập thông tin cá nhân chỉ dành cho những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ.
 
5. Sử dụng thông tin
 
Mục đích chính của Trumthecao.vn trong việc thu thập thông tin cá nhân là để cung cấp cho bạn một công cụ thanh toán an toàn, tiện lợi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp.
     a. Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ khách hàng mà bạn yêu cầu.
     b. Giao dịch, xử lý và gửi thông báo về giao dịch của bạn.
 
     c. Giải quyết tranh chấp, lệ phí thu thập, và các vấn đề khiếu nại;
 
     d. Có khả năng ngăn cấm các hoạt động bất hợp pháp, người dùng có dấu hiệu vi phạm và cho thi hành các biện pháp ngăn chặn;
 
     e. Tùy chỉnh, đo lường, cải thiện dịch vụ, nội dung và bố cục của trang web của Trumthecao.vn
 
     f. Gửi cho bạn nhắm mục tiêu tiếp thị, dịch vụ thông báo cập nhật, và cung cấp quảng cáo dựa trên các sở thích giao tiếp của bạn;
 
     g. So sánh các thông tin cho chính xác và xác minh nó với bên thứ ba.
 
      h. Gửi đến bạn những thông tin cập nhật về dịch vụ tài chính - ngân hàng , giao dịch điện tử
 
      i. Gửi đến bạn những tư vấn về dịch vụ thương mại điện tử , dịch vụ hỗ trợ giao dịch trực tuyến , các sản phẩm thương mại hoặc tài chính ngân hàng hiện đại trên thị trường
 
6. Chia sẻ thông tin với người khác.
 
Để hoàn thành quá trình thanh toán của bạn, Trumthecao.vn cần chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với người hoặc công ty mà bạn đang trả tiền hoặc đang thanh toán cho bạn. Thông tin liên lạc của bạn, ngày đăng ký, số lượng các khoản thanh toán mà bạn đã nhận được từ người sử dụng Trumthecao.vn xác minh, và việc xác minh uy tín tài khoản của bạn.
 
Bất kể trong trường hợp nào, chúng tôi sẽ không tiết lộ số tài khoản ngân hàng của bạn cho bất cứ ai đã trả tiền hoặc những người đã nhận tiền từ bạn thông qua Trumthecao.vn, trừ trường hợp cho phép rõ ràng của bạn, hoặc nếu chúng tôi thấy là cần phải như vậy để tuân theo một trát tòa hay quá trình hợp pháp khác.
 
7. Trumthecao.vn chia sẻ thông tin  của bạn
 
Trumthecao.vn sẽ thực hiện toàn bộ việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo điều 5  của thỏa thuận này.
Ngoài những khoản tại điều 5 , Trumthecao.vn sẽ cung cấp thông tin của bạn đến những cơ quan an ninh , cơ quan chức năng để điều tra xử lý trong những trường hợp khiếu nại , gian lận hoặc lừa đảo.
 
Bạn cũng có thể kiểm soát cách thức Trumthecao.vn sử dụng thông tin liên lạc của bạn để giới thiệu dịch vụ của chúng tôi cho bạn trong phần thiết lập nhận thông báo.

10/10 2639 bài đánh giá

Các hướng dẫn và chính sách khác:

messenger icon