Danh sách đơn

Lưu ý:

  • Danh sách này chỉ hiển thị các đơn đang chờ & đang xử lý, không hiển thị đơn đã xử lý hoặc bị hủy.
  • Đơn cước của bạn sẽ hiển thị màu đỏ và hiện đầy đủ số thuê bao.
messenger icon